• Krátkodobé uskladnenie tovaru

  • Prekládka tovaru z jedného kamiónu do iného v rámci prepravy

  • Dlhodobé uskladnenie tovaru, jeho príjem vo Vašom mene a výdaj s dôrazom na zásady FIFO    (first in first out, alebo prvý naskladnený tovar je ako prvý aj vyskladnený)

  • Vedenie skladovej evidencie, kontrola tovaru (kvantitatívne aj kvalitatívne), nepretržité    monitorovanie skladových zásob, denné informovanie o stave zásob na sklade

  • Skladanie zásielok z rôznych uskladnených artiklov (komisionovanie), balenie, etiketovanie,    vkladanie dodacích listov a návodov.

  • Pridaná hodnota – poradenstvo v oblasti logistiky, skladovania a dopravy, individuálny prístup ku    klientovi so snahou spoločne nájsť najoptimálnejšie logistické riešenia